Böcker

Visar 21–30 av 46 resultat

 • Guilem Rodrigues da Silva: Inte ens flyttfåglar

  80,00 kr

  Guilem Rodrigues da Silva, född i Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasilien. Kom som politisk flykting och praktiserande poet till Sverige 1966. Med en bakgrund som militär, intern, flykting, elektriker, akademiker, lärare, redaktör, sjubarnspappa och poet är han idag verksam som ämneslärare, kommunpolitiker i Lund, nämndeman och sedan 1989 ordförande i Skånes författarsällskap. Han har arbetat som översättare och har medverkat i ett tjugotal internationella antologier och varit redaktör för ett antal svenska utgåvor.


 • Gert Glentow: Medan vi väntar

  80,00 kr

  Gert Glentows åttonde diktsamling handlar om väntan och om vad som sker under tiden vi väntar, särskilt på det oundvikliga.

  Som människor tvingas vi att ställa de existentiellt relevanta
  frågorna. Och vi söker förklaringar: om vår plats i kosmos,
  om djupen i vår hjärna och om mystiken i våra drömmars riken.


 • Guilem Rodrigues da Silva: Staden i mina drömmar

  120,00 kr

  Originaltitel: A cidade em meus sonhos.  Översättning: Jens Nordenhök

  Orden, poesin, har blivit en säkerhetsventil. Ett antal självutlämnande diktsamlingar senare vet vi mycket om hans upplevelser längs vägen. Poesin flödar visserligen på första hemlandets portugisiska, men tycks inte förlora något när den kläds i svensk dräkt. Dikten har också fört Guilem in i ett världsvitt brödraskap av poeter. I deras internationella möten tycks språkens förbistring släppa. Rytmer och stämningar ger andemöten av en särskild dimension.


 • Gert Glentow: Jordens rörelser räknas som tid

  90,00 kr

  Jordens rörelser räknas som tid, Gert Glentows sjunde bok sedan debuten 1978, innehåller ett urval från två decenniers lyriskt författarskap. Poeten, till vardags gymnasielärare i Malmö, återger utifrån egna upplevelser och erfarenheter en tillvaro i framtidens skugga och beskriver livets gränsstationer i det krackelerade välfärdssamhället.

  Framför allt handlar dikterna om nattens drömmar, dessa ständiga källor till kunskap och poesi. Genom drömmar och minnen utforskar poeten tidens förlopp och obetvingliga kontinuitet samtidigt som han frilägger nuets sega rötter i det levande förflutna.


 • Gunner Gamborg: Spår som slingrar sig samman

  110,00 kr

  Gunner Gamborg, tidigare chefsterapeut vid Psykiatrisk Hospital i Århus, har genomfört en rad undersökningar i syfte att konkretisera och avgränsa arbetsterapeuters verksamhetsområde. Sedan 1988 är han verksam som rektor vid Ergoterapeutskolen i Århus.


 • Carl-Magnus Stolt: Förnedringens anatomi

  120,00 kr

  En historia börjar alltid någonstans. Men man förstår det sällan just då. Så inleder författaren denna roman om den unge forskningsbegåvade medicinstudenten Ivar Sandström som i Uppsala 1877 fullbordade den anatomiska vetenskapen genom sin upptäckt av bisköldkörtlarna.


 • Axel Munthe: Brev & Skisser

  140,00 kr

  Läkaren och författaren Axel Munthe (1857-1949) är för den breda allmänheten främst känd som drottning Victorias läkare och för Boken om San Michele (1930), som översatts till ett fyrtiotal språk och gjort Munthe till en av de mest lästa svenska författarna någonsin.

  Mindre bekant är Munthes övriga litterära produktion, i dag nästan bortglömd. Av en samtida kritiker beskrevs han som ”en av de finaste och egendomligaste prosalyriker, som skrivit på svenska” och hans verk som ”en högt odlad andes vida och fria tankar” förmedlad genom ”en stil raffinerad i sin förnäma enkelhet”. Av Strindberg blev omdömet ett annat: ”Hvilket as till karl! Fy Fan!”


 • Axel Munthe: Röda korset & Järnkorset

  130,00 kr

  Läkaren och författaren Axel Munthe (1857-1949) är för den breda allmänheten främst känd som drottning Victorias läkare och för Boken om San Michele (1930) som översatts till ett fyrtiotal språk och gjort Munthe till en av de mest lästa svenske författare någonsin.

  Mindre bekant är Munthes övriga litterära produktion, i dag nästan bortglömd. Röda korset & Järnkorset var Munthes första längre prosaverk. Boken skrevs på engelska och utkom redan 1916.


 • Arno Surminski: Jokehnen eller Hur länge färdas man från Ostpreussen till Tyskland?

  100,00 kr

  orig.titel: Jokehnen oder Wie lange fährt man von Ostpreussen nach Deutschland  översättning: Lena Petersson
  Till den ostpreussiska byn Jokehnen kommer allting något senare än annorstädes; det elektriska ljuset, bilen, telefonen liksom kriget med de nazistiska påbuden. Slutligen hinner ändå världshändelserna ikapp byborna. När kriget lider mot sitt slut förflyttas fronterna allt närmare den lilla byn och inte heller invånarna i Jokehnen lyckas undkomma krigsmaskineriet, deportationer och förintelse.


 • Sven-Erik Alhem: Advokaten & fru Justitia

  120,00 kr

  Rättsroman

  ISBN: 978-91-86420-79-6    256 sid.

  I advokat Marie Sonessons sällskap ställer författaren frågor om rättvisan är rättvis eller orättvis och kanske också en undran över vem som äger rätten.