Böcker

Visar 33–48 av 52 resultat

 • Carl-Magnus Stolt: Förnedringens anatomi

  120,00 kr

  En historia börjar alltid någonstans. Men man förstår det sällan just då. Så inleder författaren denna roman om den unge forskningsbegåvade medicinstudenten Ivar Sandström som i Uppsala 1877 fullbordade den anatomiska vetenskapen genom sin upptäckt av bisköldkörtlarna.

 • Axel Munthe: Brev & Skisser

  140,00 kr

  Läkaren och författaren Axel Munthe (1857-1949) är för den breda allmänheten främst känd som drottning Victorias läkare och för Boken om San Michele (1930), som översatts till ett fyrtiotal språk och gjort Munthe till en av de mest lästa svenska författarna någonsin.

  Mindre bekant är Munthes övriga litterära produktion, i dag nästan bortglömd. Av en samtida kritiker beskrevs han som ”en av de finaste och egendomligaste prosalyriker, som skrivit på svenska” och hans verk som ”en högt odlad andes vida och fria tankar” förmedlad genom ”en stil raffinerad i sin förnäma enkelhet”. Av Strindberg blev omdömet ett annat: ”Hvilket as till karl! Fy Fan!”

 • Axel Munthe: Röda korset & Järnkorset

  130,00 kr

  Läkaren och författaren Axel Munthe (1857-1949) är för den breda allmänheten främst känd som drottning Victorias läkare och för Boken om San Michele (1930) som översatts till ett fyrtiotal språk och gjort Munthe till en av de mest lästa svenske författare någonsin.

  Mindre bekant är Munthes övriga litterära produktion, i dag nästan bortglömd. Röda korset & Järnkorset var Munthes första längre prosaverk. Boken skrevs på engelska och utkom redan 1916.

 • Arno Surminski: Jokehnen eller Hur länge färdas man från Ostpreussen till Tyskland?

  100,00 kr

  orig.titel: Jokehnen oder Wie lange fährt man von Ostpreussen nach Deutschland  översättning: Lena Petersson
  Till den ostpreussiska byn Jokehnen kommer allting något senare än annorstädes; det elektriska ljuset, bilen, telefonen liksom kriget med de nazistiska påbuden. Slutligen hinner ändå världshändelserna ikapp byborna. När kriget lider mot sitt slut förflyttas fronterna allt närmare den lilla byn och inte heller invånarna i Jokehnen lyckas undkomma krigsmaskineriet, deportationer och förintelse.

 • Sven-Erik Alhem: Advokaten & fru Justitia

  120,00 kr

  Rättsroman

  ISBN: 978-91-86420-79-6    256 sid.

  I advokat Marie Sonessons sällskap ställer författaren frågor om rättvisan är rättvis eller orättvis och kanske också en undran över vem som äger rätten.

 • Salomon Schulman: Mitt Lund. Tankar kring staden och tiden.

  120,00 kr

  Hur står det egentligen till med den en gång så kulturella metropolen? Är stadssjälen intakt eller lyckas Jätten Finn att slutligen riva domen? Generationer av lundensare har alla en personlig relation till den miljö som ofta under en kort tid i livet skolade och utbildade dem. Trots förskingringen lever minnena kvar och till Lund återvänder man alltid på ett eller annat sätt.

 • Luigi Pirandello: Kameran går. – kameramannen Serafino Gubbios dagboksanteckningar

  90,00 kr

  1934 års nobelpristagare i litteratur, Luigi Pirandello (1867-1936), är en av Italiens mest betydande författare men endast ett fåtal av hans verk har hittills översatts till svenska, däribland pjäsen ”Sex roller söker en författare” och ett antal noveller ur den omfattande novellcykeln ”Novelle per un anno” som f ö innehåller de noveller som bröderna Tavianis film ”Kaos” (Italien, 1985) bygger på.

 • Borka Tomljenovic: Bosnisk korsväg

  90,00 kr

  Bosnisk korsväg är en samling berättelser och minnen från en barndom och en ungdomstid i Bosnien under perioden 1920 till 1940, en tid då fyra olika religiösa och etniska grupper levde samman under fredliga förhållanden samtidigt som de var och en kunde utöva sin egen kultur, sin tro och sina speciella traditioner.

 • Gösta Larsson: Kajerna vid Hudson River

  140,00 kr

  Kajerna vid Hudson River är en levande skildring av det hårda stuveriarbetet i New Yorks hamn under 30-talet, där människorna försöker överleva för dagen i ständig utsatthet för redares och stuveridirektörers hänsynslöshet. Gösta Larsson var en kosmopolit med internationell utblick och i Kajerna vid Hudson River visar han sig vara lika hemma i världens på den tiden största hamn, New York, som i hemstaden Malmö.

 • John Virapen: Piller & profiter

  160,00 kr

  Mutor skulle bana vägen för Prozac
  Läkemedelsvärlden nov. 2007
  Statlig expert köptes av medicinjätte
  DN       30 nov. 2007
  Läkemedelsbolaget ägnade sig åt en rätt snuskig hantering
  Statsåklagarmyndigheten

  Piller & profiter är en skakande berättelse om hur miljarder kronor spenderas på marknadsföringen av våra dagliga läkemedel och hur oetiska metoder används för att påverka såväl läkare, myndigheter som patienter.

  Danskt band.    översättning:  Joga Kellnberger    ISBN 9789186420789

 • Christina Claesson: Tiga eller Tala

  130,00 kr

  Berättelser från tigandets kultur

  Debatt
  ISBN: 91-86420-63-1

 • Ina Bergström: Sånt som händer. prosainteriörer

  90,00 kr

  Folkhemmet har rämnat. Endast fasaderna är kvar. Men bakom folkhemmets murar händer märkligheter. Där utspelar sig vardagliga uppgörelser med det förgångna och ansträngda försök att anpassa sig till en ny och okänd verklighet. Apatin och villrådigheten breder ut sig bakom hyreshusens persienner.

 • Åke Stolt: En sorts kärlek – idrottens lustar och laster

  120,00 kr

  Åke Stolt, sportchef, krönikör och uppmärksammad samhällsdebattör på Sydsvenska Dagbladet sedan 1989. Tidigare på Östgöta-Bladet, Upsala Nya Tidning och Östgöta-Correspondenten.

  Har som hittills ende skrivande sportjournalist tilldelats Stora Journalistpriset (1990), med motiveringen ”för att med integritet och stilistisk säkerhet ha satt in sportjournalistiken i samhällsdebatten”.

 • Herman Bang: Vid vägen

  105,00 kr

  Herman Bangs roman från 1886 är en levande och intensiv skildring av en människas kärlek, men också hennes rädsla för att följa sina innersta känslor när samhället kräver försakelse.

  Filmad 1988 i Max von Sydows regi.

 • Herman Bang: Ludvigsbacke

  100,00 kr

  Herman Bang (1857-1912) var en av Nordens viktigaste författare omkring sekelskiftet 1900. Hans särpräglade prosa tycks för varje generation läsare upplevas som alltmer fascinerande och märklig. Intresset för Bang är ständigt tilltagande.

 • Omslag Wander, Leva

  Maxie Wander: Leva vore ett fint alternativ

  80,00 kr

  Dagboksroman
  ISBN: 91-86420-22-4

  orig.titel: Leben wär´eine prima Alternative
  översättning: Lena Petersson

  Finns även som talbok.