Axel Munthe: Röda korset & Järnkorset

130,00 kr

Läkaren och författaren Axel Munthe (1857-1949) är för den breda allmänheten främst känd som drottning Victorias läkare och för Boken om San Michele (1930) som översatts till ett fyrtiotal språk och gjort Munthe till en av de mest lästa svenske författare någonsin.

Mindre bekant är Munthes övriga litterära produktion, i dag nästan bortglömd. Röda korset & Järnkorset var Munthes första längre prosaverk. Boken skrevs på engelska och utkom redan 1916.

Artikelnr: 112 sid. Inb. ISBN: 987-91-86420-75-9 Kategori:

Beskrivning

Bara några veckor efter Första världskrigets utbrott lämnade den då 57-årige Axel Munthe Sverige för att enrollera sig i franska och brittiska Röda korset och för att tjänstgöra som läkare vid fronten.
Valet av sida i kriget var självklar; han hyste sedan ungdomen en djup sympati för allt anglosaxiskt, hans fru var engelska och han hade många brittiska och amerikanska patienter. Därtill kom hans nästan av besatthet präglade tyskhat honom att ta omedelbart ta ställning i konflikten.

Sina erfarenheter från kriget kom han att snabbt formulera i denna bok, där inte minst beskrivningen av sårade och lemlästade soldater väcker reaktioner. 
Röda korset & Järnkorset
, som här presenteras för första gången på svenska, är en propagandaskrift med ambitionen att påvisa tyska krigsförbrytelser. Boken blev en succé och storsäljare i England, medan den i Tyskland väckte ett djupt hat mot författaren. Som tidsdokument bär den vittnesbörd om krigets brutala verklighet och är samtidigt ett exempel på hur realistisk och kritisk litteratur censureras av våldsmaktens apologeter.

Boken avslutas med efterord av Kristian Gerner och Bengt Jangfeldt.

Samtidigt med Röda korset & Järnkorset utges Axel Munthes Brev & Skisser i redigerad och utökad nyutgåva.

Ytterligare information

Vikt 0,5 kg