Veronika Gabard: Livet som dans

Livet som dans innehåller ett flertal
dikter som är skrivna på ryska och
översatta till svenska medan några
är direkt skrivna på svenska. Att
skriva poesi har för författaren blivit
en levnadsstrategi i dagens kalla
värld.
Livet som dans innehåller ett flertal dikter som är skrivna på ryska och översatta till svenska medan några är direkt skrivna på svenska. Att skriva poesi har för författaren blivit en levnadsstrategi i dagens kalla värld.