Maxie Wander: Leva vore ett fint alternativ

80,00 kr

Dagboksroman
ISBN: 91-86420-22-4

orig.titel: Leben wär´eine prima Alternative
översättning: Lena Petersson

Finns även som talbok.

Artikelnr: 91-86420-22-4 Kategori:

Beskrivning

Maxie WanderMaxie Wander född 1933 i Wien, levde sedan 1958 med sin man, den österrikiske författaren Fred Wander i DDR. Den sista tiden bodde familjen i Kleinmachow i närheten av Berlin. Hon arbetade som sekreterare, fotograf och journalist och skrev noveller och filmmanuskript. Några månader före sin död 1977 publicerade hon samlingen ”Guten Morgen, du Schöne”, protokoll om kvinnor.

Maxie Wander avled i novermber 1977 i cancer, 44 år gammal. Leva vore ett fint alternativ består av ett urval brev och dagboksanteckningar, meddelanden av villkorslös ärlighet, oförbehållsam subjektivitet och känslig iakttagelser av omvärlden. Bland över tusen efterlämnade brev och dagboksanteckningar, intressanta som rapport över en cancersjuk kvinna, presenteras här ett urval av Fred Wander.

I brev till vänner och i anteckningar berättar hon uppriktigt om sjukdomens förlopp. Hennes sjukdomshistoria låter inte sällan bitter, är ibland fylld av maktlös vrede mot läkarna, mot sjukhusrutinerna, mot den hänsynslöshet som visas patienterna. Hon kämpar om denna korta bit liv som återstår. Hon slits fram och tillbaka. Ibland drar hon sig tillbaka för att göra det som är väsentligt för henne. Och sedan öppnar hon sig igen, famnar världen och människorna som hon fullständigt överhöljer med sin stormande kärlek. Hon skildrar sin skräck, sina förhoppningar, överskylandet och dröjsmålen, läkarnas och omgivningens hjälplöshet och misslyckande.
Mellan hopp och förtvivlan skriver hon att ”leva vore ett fint alternativ.”