Gunner Gamborg: Spår som slingrar sig samman

110,00 kr

Gunner Gamborg, tidigare chefsterapeut vid Psykiatrisk Hospital i Århus, har genomfört en rad undersökningar i syfte att konkretisera och avgränsa arbetsterapeuters verksamhetsområde. Sedan 1988 är han verksam som rektor vid Ergoterapeutskolen i Århus.

Artikelnr: 153 sid. Häftad orig.titel: Spor der slynger sig sammen översättning: S-E Torhell ISBN: 91-86420-19-4 Kategori:

Beskrivning

Ergoterapi / Arbetsterapi inom psykiatri beskrivs i denna bok som en lösning på bestämda problem som drabbar en del människor.
Arbetsterapi inom psykiatri beskrivs också som en lösning på bestämda problem i de miljöer dessa människor lever i.
Det handlar om att förbättra såväl mänskliga som miljömässiga betingelser i en hälsobefrämjande aktiv vardagstillvaro.

Ytterligare information

Vikt 0,5 kg