Moshe Feldenkrais: Det starka jaget

140,00 kr

260 sid. hft. ISBN: 91-86420-70-X orig.titel: The Potent Self Översättning: Marika Hagelthorn

Som visionär vetenskapsman och pionjär inom området kropp – medvetande – utbildning och terapi har Moshe Feldenkrais (1908-1984) inspirerat otaliga människor i hela världen. Hans förmåga att i praktisk handling omsätta sina teorier om människans sätt att fungera ledde till skapandet av den teknik som nu är känd som Feldenkraismetoden för somatisk utbildning.

Artikelnr: 260 sid. hft. ISBN: 91-86420-70-X Kategori:

Beskrivning

I Det starka jaget undersöker Feldenkrais grundligt förhållandet mellan felaktig hållning, smärta och de underliggande emotionella mekanismer som leder till tvångsmässigt beteende och beroende. Han förmedlar viktiga insikter om motstånd, motivation, vanebildning och sexualitetens plats i den potenta människans liv. Hans utgångspunkt är att fysisk rörelse är grunden för förståelse av människans villkor.

I Det starka jaget ger Feldenkrais sin vision av hur man kan uppnå fysiskt och mentalt välbefinnande genom att utveckla en genuin mognad. I denna upplaga finns ett omfattande förord av Mark Reese, som var elev hos Feldenkrais under lång tid. I förordet tar Reese upp många av de viktiga tankarna i boken mot bakgrund av Feldenkrais´ liv och hans tids intellektuella och historiska miljö.

Ingen annan teoretiker eller praktiker har som Moshe Feldenkrais så kunnigt och djupt trängt in i förhållandet mellan kroppen, dess reflexer, dess invanda nivåer av muskelspänning och tyngdkraften. Feldenkrais är lika betydelsefull för somatiken som Freud en gång var för psykologin.

– Robert Shaw, medical director, The Family Institute of Berkeley, USA

Ytterligare information

Vikt 0,5 kg
Dimensioner 140 × 210 cm