David M. Perser: Jag hatar skolan! Liten hjälpreda vid kulturkrockar i skolan

150,00 kr

ISBN: 9789188368072
Utkommer augusti 2023
Mediatyp / Bandtyp: Bok / Danskt band

David M. Perser är en svensk medicinare, kulturkonsult, tolk och författare med bakgrund i det Iran som störtade kungamakten och som snabbt förvandlades till en islamisk diktatur.
Han är medlem i Sveriges Författarförbund, Svenska PEN och har tidigare utgivit Påfågelns skugga,
Professorn på stålhäst och Om ingen skjuter mina vingar.

Kategori:

Beskrivning

Bland flyktingar, asylsökande och anhöriginvandrare har flertalet individer oftast bristfälliga eller inga kunskaper om hur den västerländska tillvaron fungerar. Än mindre har man någon insikt om det specifika samhället och dess kultur.
Olika kulturer bär olika symboler och med olika innebörd. De enklaste vardagliga tecknen kan vara starkt betydelsebärande och felaktigt uppfattade leda till konflikter och söndring.
    Jag hatar skolan! är tänkt som ett slags arbetsbok för studier, samtal och grupparbeten i klassrummet från mellanstadiet och uppåt. Men också som en hjälp och ett stöd för den enskilde läraren när etik, kön, samlevnad, sociala frågor etc. skall planeras i undervisningen.
Ett tjugotal berättelser från vardagen i den svenska skolan följs av ett antal diskussionsfrågor.
Förhoppningsvis kanske ett slags facit kan skapas i klassrummet.