Alf Hambe: Mykoniden & En odyssée

140,00 kr

ISBN 978-91-88368-02-7

Nästan 2800 år efter Iliaden och Odysséen återger Alf Hambe Homeros´ berättelse om det mytologiska kriget mellan grekerna och Troja och om kung Odysseus´ mångåriga irrfärder efter krigsslutet. Men på ett alldeles eget sätt och med andra motiv, om än på samma hexameter.

Kategori:

Beskrivning

Nästan 2800 år efter Iliaden och Odysséen återger Alf Hambe Homeros´ berättelse om det mytologiska kriget mellan grekerna och Troja och om kung Odysseus´ mångåriga irrfärder efter krigsslutet. Men på ett alldeles eget sätt och med andra motiv, om än på samma hexameter.

Den av prins Paris av Troja bortrövade sköna Helena har här förvandlats till Pelikanen Petro, som enleveras av utsända från den egeiska grannön Tinos. Och invå- narna på Mykonos bereder sig för hämnd. Stridslyst- na öbor äntrar sina skepp och seglar mot det entliga Tinos och Mykoniden är ett faktum. Efter hårda strider befrias Pelikanen och återförs i storartad triumf till sin hemö.

I En odyssée färdas poeten, fortfarande med samma homeriska versmått i det litterära bagaget, i Odysseus ́ kölvatten längs Joniska havet mot Ithaka, Odysseus ́ hemö. Han gör strandhugg bland vingårdar och olivlundar, besöker tavernor, bjuds retsinavin och getost.

Seglatsen längs den grekiska arkipelagen, och som sker i motsatt riktning, varar dock inte lika länge som Odysseus ́ resa. Tio år har för poeten och hans musa reducerats till några vackra höstmånader i det tidiga 2000-talet.

Ytterligare information

Vikt 0,270 kg