Dramatik

Visar alla 1 resultat

  • Leon Larsson: En avgrundseld som sargar och förtär. Samlade verk.

    160,00 kr

    Med förord av Fredrik Ekelund
    & Brev till morfar från Herman Lindqvist

    Leon Larsson (1883-1922) blev inte gammal, blott 39 år. Hans verk betraktas som ojämnt men bör inte skymma hans inledande roll inom svensk arbetarlitteratur. Som sådan tillhör hans verk den unga svenska litteratur som växte fram kring sekelskiftets Sverige, i fotspåren efter naturalismen och bl a Strindberg. Han tillhörde de absolut första författare som försökte skildra det dagliga arbetets smutsiga slit inom industri och hantverk. Han var mäkta populär på sin tid, avskydd av borgerligheten och älskad av den unga arbetarrörelsen.